Ռեսուրս — սենյակ

Մասնագիտական խմբի աշխատանքը ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների հետ