Մեթոդմիավորումներ

  1. Հումանիտար   — Նախագահ՝   Լ. Հովհաննիսյան , անդամներ՝ Ս. Բաբլոյան, Ժ. Մակարյան, Ա. Գալստյան, Տ.Խաչատրյան,  Լ. Միսակյան, Մ. Բարեղամյան,
  2. Օտար լեզուներՆախագահ՝ Լ. Տաշչյան, անդամներ՝ Կ. Աբրահամյան, Կ. Մուսաելյան, Եվ. Տիրացվյան, Տ. Մկրտչյան, Հ. Վարդանյան
  3. ՄաթեմատիկաՆախագահ՝ Լ. Թոփուզյան, անդամներ՝  Ն. Մարտիրոսյան, Ա. Բզնունի, Ա. Խաչատրյան
  4. Բնագիտական — Նախագահ՝ Ն. Ասատրյան, անդամներ՝ Կ. Եղոյան, Ն. Ամիրյան, Ա. Ղազարյան
  5. Տարրական դասարաններիՆախագահ՝ Ա. Վարդանյան, անդամներ՝ Օ. Պողոսյան,  Ա. Գրիգորյան, Կ. Մարտիրոսյան,  Հ. Հարությունյան, Գ. Կարապետյան, Լ. Ասատրյան, Ք. Սարիբեկյան
  6. Ֆիզկուլտուրա, ռազմագիտություն և տեխնոլոգիաՆախագահ՝ Մ. Ղուկասյան, անդամներ՝ Հր. Գրիգորյան, Ա. Հայրապետյան, Վ. Հովհաննիսյան