Մանկավարժական խորհուրդ

Մանկավարժական խորհրդի աշխատանքը կազմակերպում և ղեկավարում է  տնօրենը (տնօրենի պաշտոնակատարը), ով ի պաշտոնե մանկավարժական խորհրդի նախագահն է: Մանկավարժական խորհրդի կազմը ձևավորվում է յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա մինչև սեպտեմբերի 1-ը:

 

Մանկավարժական խորհուրդը քննարկում է`

 • հանրակրթական դպրոցի զարգացման ծրագիրը

 • հանրակրթության պետական չափորոշիչին համապատասխան հանրակրթական հիմնական ծրագրերի իրագործման հարցերը` սովորողների հակումներին ու ընդունակություններին նրանց կյանքի և առողջության պահպանմանը համապատասխան.

 • ուսուցման բովանդակության, սովորողների ուսումնառության որակի, նրանց հետ տարվող արտադասարանական և արտադպրոցական աշխատանքների կազմակերպման հարցերը.

 • ուսումնական գործընթացին վերաբերող այլ հարցեր.

 • դպրոցի աշխատանքային ռեժիմի, աշխատանքային շաբաթվա տևողության, դպրոցի աշխատողին խրախուսելու վերաբերյալ հարցերը և առաջարկությունների ներկայացնում դպրոցի կառավարման մարմիններին:

Մանկավարժական խորհուրդը որոշումներ է ընդունում՝

 • սովորողներին դասարանից-դասարան փոխադրելու, ամառային առաջադրանքներ տալու և նույն դասարանում մնալու մասին.
 • դպրոցի փոխադրական դասարաններում տարեվերջյան քննություններ սահմանելու մասին.
 • սովորողներին քննություններին թույլատրելու, գովասանագրով պարգևատրելու մասին.
 • բացակայությունների պատճառով նախատեսված քննական առարակաների որոշման և քննությունների անցկացման ժամանակացույցի մասին.
 • սովորողներին վերաքննություններ նշանակելու կամ տվյալ ուսումնական տարվա դասընթացը կրկնելու մասին.
 • դպրոցի շրջանավարտներին ավարտական փաստաթուղթ (ատեստատ) տալու, գերազանցության մեդալով պարգևատրելու մասին.
 • օրենքով սահմանված կարգով սովորողի նկատմամբ կարգապահական տույժ կամ խրախուսում կիրառելու մասին.
 • մանկավարժական խորհրդի կիսամյակային և դպրոցի տարեկան աշխատանքային պլանները հաստատելու մասին.

Մանկավարժական խորհրդի նիստերը գումարվում են առնվազն երկու ամիսը մեկ անգամ, անհրաժեշտության դեպքում` գումարվում են արտահերթ նիստեր՝

1)  Դպրոցի տնօրենի նախաձեռնությամբ.

2) մանկավարժական խորհրդի անդամների 1/3-ի նախաձեռնությամբ:

Քասախի Ռ.Գևորգյանի անվան միջնակարգ դպրոցի  2018- 2019 ուսումնական տարվա  մանկավարժական  խորհրդի  անդամների  անվանական  կազմը
Ազգանուն   անուն  հայրանուն
Մ/խ  անդամի  պաշտոն
Զբաղեցրած պաշտոն
1.
Սարգսյան Քրիստինե Հովհաննեսի
նախագահ
տնօրեն
2.
 Տոնոյան Հայարփի
անդամ
ուս.գծ.տն. տեղ.
3.
Բաբլոյան Սոնա Կառլենի
անդամ
ուս.գծ.տն. տեղ.
4.
Աբրահամյան Կարինե Արտեմի
անդամ
Մ․Կ․Ա․Գ
5.
 Սարգսյան Խանդութ
անդամ
ԴԱԿ
 6.  Առաքելյան Տաթևիկ
անդամ
հոգեբան
7.
Գրիշյան Անի
անդամ
 լոգոպեդ
8.
Կարապետյան Գայանե Փայլակի
անդամ
դասվար
9.
Հարությունյան Հասմիկ Աշոտի
անդամ
դասվար
10.
Ասատրյան Լիլիթ Լևիկի
անդամ
դասվար
11.
Գրիգորյան Արեգնազ Գրիգորի
անդամ
դասվար
12.
Սարիբեկյան Քրիստինե Մարատի
անդամ
դասվար
13.
Պողոսյան Օֆիկ Պողոսի
անդամ
դասվար
14.
Մարտիրոսյան Կարինե Աղասու
անդամ
դասվար
15.
Վարդանյան Անահիտ
անդամ
դասվար
16.
Հովհաննիսյան Լուսինե
անդամ Հայոց լեզու, գրականություն
17.
Խաչատրյան Տաթև

Ռազմիկի

անդամ
Հայոց լեզու, գրականություն
18.
Գալստյան Անի
անդամ
Հայոց լեզու, գրականություն
19.
Մակարյան Ժենիկ Նուրիջանի
անդամ
Հայոց լեզու, գրականություն
20.
Տաշչյան Լիլիթ Ժորայի
անդամ
Անգլերեն
21.
Տիրացվյան Եվա
անդամ
Ռուսաց լեզու
22.
Մուսայելյան Կարինե
անդամ
Ռուսաց լեզու
23.
Բարեղամյան Մերի Լյովիկի
անդամ
 Պատմություն
24.
Բզնունի Աղբյուրիկ Արամայիսի
անդամ
Մաթեմատիկա
25.
Թոփուզյան Լուիզա
անդամ
Մաթեմատիկա
26.
Խաչատրյան Աստղիկ
անդամ
Մաթեմատիկա
27.
Մարտիրոսյան Նարինե 
անդամ
Ինֆորմատիկա, մաթեմատիկա
28.
Գրիգորյան Հրաչիկ Սասունի
անդամ
ֆիզ. Ուս.
29.
Ղուկասյան Մելիք Բլուխերի
անդամ
ֆիզ. Ուս.
30.
Մաղաքյան Ոսկան Տոնիկի
անդամ
զինղեկ
31.
Հայրապետյան Արմեն Զալիբեկի
անդամ
աշխ.ուս.
32.
Հովհաննիսյան Վարդուհի
անդամ
աշխ.ուս.
33.
Ղազարյան Արփինե Աշոտի
անդամ
ֆիզ. ուս.
34.
Եղոյան Կալեպսիկ
անդամ
կենս.ուս.
35.
Ասատրյան Նաիրա
անդամ Աշխարհագրություն
36.
Ամիրյան Նարինե
անդամ
Քիմիա
37.
Մնացականյան Գայանե Օնիկի
անդամ
շախ. ուս.
38.
Մարտիրոսյան Տաթևիկ Էդվարդի
անդամ
կերպ.ուս.
39.

Կարաապետյան Վարդիթեր

անդամ
երաժշ. ուս.
40.
Մկրտչյան Տաթևիկ
անդամ
Ֆրանսերեն