Ծնողական խորհուրդ

Արձանագր. IXդաս.2018

Արձանագրություն VII դաս

Արձանագրություն IVդասարան

Արձանագրություն 12-րդ դաս.մայիս

Արձանագրություն 7-րդ բ դաս

Արձանագրություն 6-րդ բ դաս․

Արձանագրություն

VIII դաս.արձանագր.

III դաս. արձանագր.

III դաս. արձանագր.

IV դաս. արձանագր.

Դպրոցի դասարանական ծնողական խորհուրդը  նախագահի և երեք անդամի կազմով ընտրվում են դասարանի ծնողների ընդհանուր ժողովում` բաց քվեարկությամբ, ծնողների ընդհանուր թվի ձայների պարզ մեծամասնությամբ, մեկ ուսումնական տարվա ժամկետով: Դասարանական ծնողական խորհուրդների նիստերին մասնակցում են դասղեկները:

 Համադպրոցական ծնողական խորհուրդը ձևավորվում է դասարանների ծնողական  խորհուրդների նախագահներից: Դպրոցական  ծնողական խորհրդի նախագահը խորհրդի նիստից առնվազն երեք օր առաջ պատշաճ կերպով տեղեկացնում է խորհրդի անդամներին նիստի անցկացման տեղի, ժամի և օրակարգի մասին: Համադպրոցական խորհրդի նիստին մասնակցում է  դպրոցի տնօրենը:

 

 

Դասարան

Դասարանական  ծնողական խորհուրդ
Iա Վարդանյան Հերմինե
Iբ Գրիգորյան Անուշ
IIա Մանուկյան Վիկտորիա
IIբ Տատենցյան Սիրանուշ
IIIա Մելիքյան Նելլի
IIIբ Կիրակոսյան Լուսինե
IVա Սիսիլյան Օվսաննա
IVբ Սահակյան Նարինե
IVգ Պողոսյան Լիլիա
Vա Կիրակոսյան Արմինե
Vբ Մարտիրոսյան Նաիրա
VIա Ստեփանյան Գայանե
VIբ Մխիթարյան Կարինե
VIIա Գևորգյան Մարինե
VIIբ Եփրեմյան Աննա
VIIIա Մկրտչյան Նաիրա
VIIIբ Հարությունյան նաիրա
IXա Սիմոնյան Մանե
IXբ Սահակյան Վարդուհի
X Խաչատրյան Անահիտ
XI Լիանա Լոթոնց
XII Ղազարյան Գայանե

ardzanagr