Դպրոցի մասին

Դպրոցի անձնագիրը

ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի Ռ. Գևորգյանի անվան №1 միջնակարգ դպրոց

2003թ.- ին գրանցվել է ՀՀ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստորի տարածքային բաժնում: Դպրոցի կանոնոդրությունը հաստատվել է 2011թ.- ին:

Ըստ ՀՀ ԿԳՆ հրամանով տրված լիցենզիանների դպրոցն իրավունք ունի իրականացնելու հետևյալ կրթական ծրագրերը՝

  • Տարրական ընդհանուր (1- ին աստիճան);
  • Հիմնական ընդհանուր (2- րդ աստիճան);
  • Միջնակարգ ընդհանուր (3- րդ աստիճան):

Դպրոցի շենքը տիպային է:

Շենքի նախագծային հզորությունը – 540 աշակերտի տեղ:

Դպրոցում առկա են դասասենյակներ, առարկայական կաբինետ, գրադարան, ճաշարան, բուժսենյակ, սպորտդահլիճ, հանդերձարան, բացօթյա խաղահրապարակ, զենքի պահեստ, լաբորատորիա, արհեստագործական սենյակ:

Դպրոցում աշխատում են. 40 մանկավարժ, որոնցից 36- ը  ունեն բարձրագույն կրթություն: Դպրոցն ունի  22 դասարան: Աշակերտների ընդհանուր թիվը կազմում է 534 հոգի:

Դպրոցն 2016 – 2017թթ. ուստարվա II կիսամյակից իրականացնում է ներառական կրթություն:

Կանոնադրություն

կանոնադրություն