Դպրոցի կառավարման խորհուրդ

Դպրոցում գործում է կառավարման խորհուրդ՝ ութ անդամներից կազմված:

Նախագահ՝  Մաղաքյան Ոսկան

Քարտուղար՝  Ղուկասյան Մելիք

Անդամներ՝ Բարսեղյան Արտավազդ,Բաղդասարյան Արևհատ,Հովհաննիսյան Աշխեն, Խաչատրյան Լիլիթ,  Սիմոնյան Մանե, Մկրտչյան Նաիրա:

Խորհրդի առջև լուրջ խնդիրներ է դրված՝ արհեստավարժորեն մոտենալ դպրոցի բյուջեի կազմման աշխատանքներին՝ նոր ֆինանսավորման հետևանքով հիմնական դպրոցում սպասվելիք խնդիրների լուծման նպատակով:

qaxvacq