Դասարաններ

Iա- դասարան

Դասվար ՝ Օ. Պողոսյան

Iբ- դասարան 

Դասվար՝ Կ. Մարտիրոսյան
IIա- դասարան 
Դասվար՝ Ա. Վարդանյան

IIբ- դասարան

Դասվար՝ Ա. Հակոբյան

IIIա— դասարան 

Դասվար՝ Գ. Կարապետյան

IIIբ- դասարան 

Դասվար՝ Հ. Հարությունյան                  

IVա- դասարան 

Դասվար՝ Ա.Գրիգորյան

IVբ- դասարան

Դասավար՝ Լ.Ասատրյան

 

IVգ- դասարան

Դասավար՝ Ք. Սարիբեկյան

Vա- դասարան

Դասղեկ՝Ռ. Հարությունյան

Vբ- դասարան

Դասղեկ՝Վ. Կարապետյան