Աշակերտական խորհուրդ

 

 

 

 

 

 

 

Աշակերտական խորհուրդը ստեղծվում է հաստատության գործունեության կազմակերպմանը աջակցելու, իրենց վերաբերվող հարցերի մասին սովորողների կարծիքի ազատ արտահայտումն ապահովելու և  սովորողների իրավունքների ու պարտականությունների վերաբերյալ հաստատության կանոնադրության դրույթների պահպանումը վերահսկելու նպատակով: Աշակերտական խորհրդի գործունեությունը կազմակերպելու նպատակով ստեղծվում են համապատասխան մասնագիտացված հանձնախմբեր, որոնք իրենց կազմից ընտրում են հանձնախմբի համակարգող: Մասնագիտացված հանձնախմբերը կազմավորվում են ըստ գործունեության բնագավառների:Մասնագիտացված հանձնախմբերի պարտականություններն ու լիազորությունները սահմանվում են աշակերտական խորհրդի կողմից: Հանձնախմբի կազմում աշակերտական խորհրդի առաջարկությամբ կարող են ընդգրկվել նաև ուսուցիչներ, ծնողներ և համապատասխան բնագավառների մասնագետներ:

Աշակերտական խորհրդի նախագահն ընտրվում է մեկ ուսումնական տարի ժամկետով /նույն անձը կարող է վերընտրվել, սակայն ոչ ավել քան երկու անգամ/:

1․ Սեդրակյան Հայկ 5Ա դասարան

2․ Հակոբյան վարսենիկ 5Բ դասարան

3․ Հովհաննիսյան Ալիս 6Ա դասարան

4․ Բոյաջյան Ալիսա Մանուշակ 6Բ դասարան

5․ Սեդրակյան Ջուլիետա 7Ա դասարան

6․ Հակոբյան Սարգիս 7Բ դասարան

7․ Ֆիդայան Քրիստինե 8Ա դասարան

9․ Մելքոնյան Իրինա 8Բ դասարան

10․ Գևորգյան Սարգիս 9Ա

11․ Սահակյան  Գրետա 9Բ դասարան

12․ Գալստյան Սաթենիկ 10-րդ դասարան

13․ Հովհաննիսյան Դերենիկ 11-րդ դասարան

14․ Կարապետյան Սիրվարդ 12-րդ դասարան